+90 850 202 40 51

info@trangels.com

TRANGELS MELEK YATIRIMCI AĞI


TRANGELS Melek Yatırımcı Ağı, TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş. kurucuları tarafından BKY mevzuatına uygun olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın izniyle kurulmuştur. TRANGELS Melek Yatırım Ağı, başvuruda bulunan girişimciler veya iş birlikleri sayesinde kendi bulduğu girişim projeleriyle melek yatırımcıları bir araya getirerek, projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan bir platformudur.

TRANGELS Melek Yatırımcı Ağı, gelecek vadeden projeleri seçer ve projelerin hayata geçirilme süreciyle doğrudan ilgilenir. Ayrıca, yatırımcısı olduğu projelere mentorluk ve danışmanlık yapmanın yanı sıra projenin gelişimi için profesyonel ve ticari ilişkilerini kullanır.


TRANGELS Melek Yatırımcı Ağı’nın hedefi, girişimciler ve paydaşlarıyla iş birliği yaparak nitelikli ve yatırım potansiyeli taşıyan projeleri gerek ulusal gerekse global yatırımcılara ulaştırmaktır.

TRANGELS Melek Yatırım Ağı’na sunulan projeler; pazarda yer alabilirliği, farklılığı, gelir ve kâr modeli, girişimcilerin yeterliliği ve hevesi gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirilir.

TRANGELS FİNANSAL HİZMETLER A.Ş

TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş., bir “İş ve Girişim” geliştirme şirketidir.

Çoğunluğu “Melek Yatırımcı” sertifikasına sahip olan TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş. kurucuları, farklı meslek gruplarından değişik uzmanlık alanlarına sahip profesyonel yönetici ve girişimcilerden oluşmaktadır.


Ülkemiz ekonomisi ve sosyal yaşamında en önemli sorunlardan biri, başlatılan işin sonunun getirilememesidir. TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş., destek aldığında kısa süre içinde yerel ve global pazarlarda fayda sağlayabilecek potansiyele sahip, hizmet, teknoloji, bilim alanlarında yeni bir fikir, buluş ve uygulama içeren girişim projelerine yatırım ve danışmanlık yapmaktadır. Bu çerçevede, girişimcilerin bağımsızlık ve yenilikçilik özellikleri korunarak projelere gerekli iş ve finansman kaynağı oluşturulur. Erken aşamada sağlanan bu destekle girişimcilerin projelerini daha ileri aşamalara götürebilecekleri ilerlemeyi kaydetmeleri amaçlanmaktadır.

TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş. ekonomiye ve sosyal yaşama değer katacak her fikrin değerlendirilmesi gerektiğine inanır. Sahip olduğu bilgi ve deneyimi bu potansiyele sahip girişimlerin büyümesine yardımcı olmak için kullanmaktadır.

YATIRIM STRATEJİSİ

TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş. girişim değerlendirme kriterleri:

 • Müşteri ve ihtiyaç tanımı net mi? Çözüm, ihtiyaçlarla uyumlu mu?
 • Müşteriler bu çözüme para verir mi? Pazar var mı?
 • Pazara girmekteki kolaylıklar ve zorluklar nedir?
 • Çözümden para kazanma yöntemi tutarlı mı?
 • Girişimci ve takımı çözüm ve iş modelini hayata geçirebilir mi?
 • Çözüm teknolojik olarak yapılabilir mi? Yöntem tutarlı mı?
 • Bu konuda benzer projeler var mı?

Bu kriterleri karşılayan girişimlerin alacağı destekler:
 • İlk aşama yatırım sermayesinin temini
 • Profesyonel servis sağlayıcı ilişkilerinin kurulması için zemin sağlanması
 • Henüz şirketleşmemiş girişimlere şirket kuruluş aşamasında yönlendirme
 • İş modelindeki temel unsurların hayata geçirilmesi için gerektiğinde yeniden kurgulanmasında çözüm ortaklığı
 • Danışmanlık ihtiyacı olduğunda yardım sağlanması
 • Girişim için kilit önemde iş ilişkilerinin kurulmasına ön ayak olunması

GİRİŞİMCİ VE BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI KİMDİR?YATIRIM ORTAMI GELİŞTİRME KURULU

 • Z. HALE UMUL :  YATIRIM ORTAMI GELİŞTİRME KURULU (YOGEK) BAŞKANI
 • MUSTAFA ALPER :  KURUMSAL POLİTİKALAR KOMİTESİ
 • M. NAMIK KURAL, BİLGEHAN BAYKAL :  YATIRIM KURULU KOMİTESİ
 • Z. HALE UMUL, ÖNDER KARTAL :  PROJE BULMA, SEÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
 • SACİT SUNGU, NALAN UYSAL, NECMİ ÖN, OSMAN KALE :  YATIRIMCILAR GRUBU KOMİTESİ
 • A. DEMİR KUYUMCU :  HUKUK KOMİTESİ
 • G. SERRA ULUSOY, ÜMİT İLHAN :  FİNANSAL VE MALİ İŞLER KOMİTESİ
 • S. SİNAN ŞAHİN :  DENETİM KOMİTESİ
 • HALUK TERZİOĞLU, ATAKAN ATALAR :  İLETİŞİM KOMİTESİ
 • ARZU Y. GÜNGÖR :  GENEL SEKRETER

Trangels AŞ Yönetim Kurulu; Z.Hale Umul, A.Demir Kuyumcu ve M.Sacit Sungu tarafından temsil edilmektedir.