Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bizim için “Melek Yatırımcılık” geleceğin parçası olmak demek

Küresel kaynakların kısıtlı olması ve her geçen gün giderek azalması sürdürülebilir yaşam koşullarını sağlayacak teknolojilerin gelişmesi ve desteklenmesini gerektiriyor. Ek olarak, ülkelerin gelişmiş ülkeler kategorisine çıkabilmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrara kavuşabilmeleri açısından inovasyon ve teknoloji odaklı çözümlere yönelmeleri daha da önemli ve gerekli hale geliyor. Bu noktada “girişimcilik” yükselen bir değer olarak öne çıkıyor. Girişimciler, geliştirdikleri çözüm önerileriyle bir yandan mevcut kaynakların verimli kullanılmasına, bir yandan da ülke ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunuyorlar.

Çevresel ve ekonomik değerinin yanında sosyal boyutta da son derece önemli olan girişim ekosistemin gelişmesinde elbette, ekosistemin desteklenmesi ve yaratıcı girişimci fikirlere finansmanın sağlanması önemli bir unsur. İşte bu noktada, TRAngels olarak bizim de aralarında bulunduğumuz melek yatırımcılar devreye giriyor.

Kavramsal olarak baktığımızda, melek yatırımcı, bir fikri hayata geçirmek isteyen girişimciye hem finansal hem de bilgi ve tecrübe aktarımı yoluyla çözüm sunan, bu sayede de girişim fikirlerinin hayata geçmesini sağlayan kişi olarak tanımlanıyor.

TRAngels olarak bizim için melek yatırımcılık ise, geleceğin parçası olmak demek. Gelişen teknoloji ile doğan yeni sektörlerden haberdar olmak, dünyanın karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik sürdürülebilir ve fark yaratan fikirlerin büyümesine katkıda bulunmak demek.

Yatırım odağımız erken aşama girişimler

Bu bakış açısıyla, ekonomiye ve sosyal yaşama değer katacak her fikrin değerlendirilmesi gerektiği inancıyla 7 yıldır yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz.

Yatırım önceliğimizi özellikle erken aşama girişimler oluşturuyor ki, erken aşama, girişimcilikte fonunun en zor bulunduğu dönem olarak tanımlanıyor çünkü bu aşamada girişim sanki sadece kağıt üzerinde parlak bir fikirmiş gibi görülüyor. TRAngels olarak işte o parlak fikrin yarattığı vizyona, fikri hayata geçirecek ekibin tutkusuna inanarak yatırım yapıyoruz. Alınan risk çok daha büyük olabiliyor ama TRAngels olarak asıl hedefimiz Türkiye’den çıkan başarı hikayelerini çoğaltmak olduğundan, bu riski göze alarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu hedef doğrultusunda yüzlerce teknoloji odaklı start-up’ı melek yatırımcılar ile buluşturmaktan, onlarcasına can suyu olmaktan, iş yaşamlarımız boyunca çok farklı sektörlerde, farklı pozisyon ve uzmanlık alanlarında hem ulusal hem de uluslararası görevlerde edindiğimiz bilgiyi, birikimi ve bağlantı ağımızı girişimcilere sunmaktan da mutluluk duyuyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de melek yatırımcılara baktığımızda benzer değerlerle bu yola çıktıklarını ve girişimleri desteklediklerini görüyoruz. Ancak TRAngels olarak bizi diğer melek yatırım ağlarından ayıran temel değerlerimizle farklılaşıyor ve ekosisteme bir anlamda rol model oluyoruz.
Kolektif olarak sahip olduğumuz “nitelikli sermaye” mizle girişimcilerimize önemli bir katma değer sunuyoruz

TRAngels olarak, her girişimcimizin sadece hayaline ve fikrine değil riskine ve başarısına da ortak oluyoruz çünkü bizim için karlılıktan önce başarı, maddi birikimden önce nitelikli sermaye geliyor. Ekosistemde genel geçer tanımıyla “smart money”in bizdeki karşılığı “nitelikli sermaye”. Biliyoruz ki, ticari yaşamının başındaki bir oluşumun gelişebilmesi, güçlenebilmesi, kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü pazar koşullarında ayakta kalabilmesi ve kuruluşunda belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için sadece sermaye yatırımı yeterli olamıyor. Kolektif olarak sahip olduğumuz deneyim bankamızı, yani “nitelikli sermaye”mizi girişimcilerimizin işlerini geliştirmelerinde önemli bir katma değer olarak sunuyoruz.

Nitelikli sermayemizi yatırım yaptığımız projelere aktarırken, aynı zamanda projeleri kendi işimiz gibi sahipleniyor, yatırım yaptığımız her bir projeye gönüllü lider yatırımcılar atıyoruz. Girişimlerimiz, fikirlerin ticarileştirilerek büyüme sürecine sokulması ve ekonomik büyüklüklere ulaştırılması sürecinin her aşamasında lider yatırımcıları ile bir takım ruhu içerisinde beraber çalışıyor.

Gönüllü, ortak akla ve şeffaflığa dayalı çalışma sistemi

Bir melek yatırım ağı olarak, organizasyon yapımızla da farklılaşıyoruz. Hazine Bakanlığı’na akredite bir melek yatırım ağı olarak, odağımız girişimcileri desteklemek ve büyütmek kadar ekosisteminin genişlemesine de katkıda bulunmak. Ve ekosistem hızlı, çevik ve etkin karar mekanizmaları gerektiriyor. Bu farkındalıkla, iş süreçlerimizi “Yatırım Ortamı Geliştirme Kurulu” (YOGEK) çatısı altında oluşturduğumuz komitelerimizle yönetiyoruz. Tamamı gönüllülük esası ile komitelerde çalışan melek yatırımcılarımızla tüm projelerimizi ve fon yönetimini iyi niyet, ortak akıl ve şeffaflık prensibiyle yürütüyoruz.

Yatırımda imece ile kolektif yatırım

Bizi diğerlerinden ayıran bir başka unsur da “yatırımda imece” kavramı. TRAngels olarak, yatırımlarımızın finansmanında kullandığımız iki kaynağımız var. İlki, diğer melek yatırımcı ağlarından farklı olarak TRAngels ortaklarından oluşturduğumuz ortak fon-sermaye. Diğeri ise “Yatırımcılar Grubu” olarak adlandırdığımız melek yatırımcı üyelerimizin bireysel yatırımları. Girişimleri, grubumuza sunarken TRAngels Finansal Hizmetler ve bireysel melek yatırımcılar olarak birlikte veya ayrı ayrı yatırım yapabiliyoruz. “Melek Yatırım” doğası gereği bireysel alınan bir karar. Bununla birlikte, biz yatırımda imece mottosuyla yola çıktığımız için yatırımcılarımızın bireysel kararları bir araya geldiğinde şirketimizin kolektif yatırıma bakışını da şekillendiriyor.

Bizi diğerlerinden ayıran bu özelliklerimizle, doğru bir değer önerisi sunduğumuzun farkındayız. Her geçen gün aramıza, hem nakdi hem ayni birikimlerini alışılageldik kurum ve yöntemler dışında değerlendirmek isteyen iş insanlarının katılması bunun en güzel göstergesi.

Ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam

Bu hızlı büyüme süreci, bize sürekli dinamizm katıp, kurumsal birikimimizi genişletip geliştirirken, melek yatırımcılığın artması ve böylece daha fazla girişime can suyu sağlanması amacımızı gerçekleştirmemize katkı sağlıyor.

Startups Watch tarafından açıklanan Türkiye girişim ekosistemi verileri, girişimlerin 2021’in ilk 9 ayında 1.4 milyar dolar yatırım aldığını ortaya koyuyor ki; ekosistemin hızla büyümesini ve bu alana ilginin artmasını son derece umut verici buluyoruz. Son söz olarak diyoruz ki; farklılaşan yapımızla, melek yatırımcılarımızla, yatırım yaptığımız girişimlerle hem ekosistemin gelişmesine hem de ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya büyük bir gururla edeceğiz çünkü geleceğimize kıymetli bir miras bırakmaktan hepimiz sorumluyuz.