Skip to content Skip to footer

Bakteri Teknolojisini esas alan BakTek, geliştirdiği BioGuy ürünü ile atık su sistem sorunlarına doğal yöntemlerle çözüm sunar. BioGuy kompakt dizaynı ile çok az yer kaplayarak bir kullanıcıya gerek duymaksızın çalışan, otomatik ve opsiyonel olarak internet üzerinden takip edilebilen yenilikçi ve çevreci bir arıtma sistemidir.