Skip to content Skip to footer

ERG Controls sağlıkta, gıdada ve üretim sektörlerinde el hijyeni takibini otomatize eder. Patentli Ar-Ge ürünleri YIKA ile çalışanların bütün el hijyeni aktivitelerini yaka kartlarıyla takip edip raporlar. El hijyenine uyum maksimize edilerek hastanelerde hastane enfeksiyonları yarı yarıya azaltılıyor, insan hayatı kurtarılıyor ve hastanelere yüzbinlerce dolar tasarruf sağlanıyor. Gıda, servis ve üretim tesislerinde ise son üründe kontaminasyon, Covid-19 ve gıda kaynaklı salgın bulaş risklerini minimize ediliyor.