Skip to content Skip to footer

Sık Sorulan Sorular

TRAngels’a sorunuzu iletmeden önce aşağıda konu başlıklarına göre hazırladığımız cevapları kontrol etmenizi rica ederiz. Eğer cevabını bulamadığınız bir sorunuz olursa e-postanızı bekliyoruz.

YATIRIMCILAR

TRAngels olarak, Hazine Bakanlığı’na bağlı Bireysel Katılım Sistemi (BKS)’ye akredite olmuş bir melek yatırım ağıyız. (MYA). Buradan hareketle, hem “Bireysel Katılım Yatırımcısı” (BKY) lisansına sahip melek tatırımcılar hem de her kesimden geniş bir bireysel yatırımcıyla birlikte, girişimcilik ekosisteminde piyasa yapıcı oluşum kimliğimizi sürdürme hedefiyle, ekosisteme değer katacak çalışmalara imza atıyoruz.

Yatırımcılar, genellikle yatırımcılar grubu üyelerimizin referansı ile bize başvuruyorlar. Bununla birlikte, bize doğrudan ulaşan yatırımcıların başvuruları da, Yatırımcılar Grubu Komitemiz tarafından değerlendiriliyor.

TRAngels’a üye olan yatırımcılar yıllık bir üyelik aidatı ödüyorlar. Üyelik aidatı her yıl yenileniyor. Üyeliğini yenilemeyen yatırımcıların üyeliği sonlandırılıyor. 

TRAngels Genel Sekreterliği, TRAngels Yatırımcılar Grubu üyesi en az bir yatırımcımızın referansı ile önerilen yatırımcı adaylarına üyelik başvuru formu ve üyelik sözleşmesi ile birlikte üyelik daveti iletir. TRAngels’a doğrudan ulaşan yatırımcı adayları ise özgeçmişlerini TRAngels Genel Sekreterliği ile paylaşır. Yatırımcılar Grubu Komitesi’nin üye adayı ile ilgili değerlendirmesi Genel Sekreterlik tarafından başvuru sahibi ile paylaşılır.

TRAngels Yatırımcılar Grubu üyesi olan tüm yatırımcılar öncelikle ilk elemeden geçmiş erken aşama projelerle birlikte, değerlendirmeye değer bulunan ileri aşama veya yurtdışında ilerlemiş projeler hakkında bilgi sahibi olurlar. 

Verimli bir çalışma programı içinde ayda en az bir kere Yatırımcılar Grubu Toplantıları düzenlenir, en az iki proje yatırımcıların ilgisine sunulur. 

Yatırımcılar, dahil oldukları e-posta ve whatsapp grupları üzerinden düzenlenen toplantılardan, yatırım fırsatlarından, ekosisteme ilişkin önemli etkinliklerden haberdar olurlar. 

Yatırımcılar, yatırıma açılan projeleri bireysel görüşleri doğrultusunda incelerler. Projelere ilişkin detaylı bilgilendirmeler için düzenlenen soru-cevap seanslarına katılabilirler. 

TRAngels Finansal Hizmetler A.Ş. ortağı olsun veya olmasın tüm melek yatırımcılarımız mevcut komitelerimizde görev alma, projelerde lider yatırımcılık yapma konularında eşit haklara sahiptir.

Talep etmeleri halinde Yatırımcılar Grubu üyelerimizle dinlenilen dinlediği tüm girişimlerin sunum ve iletişim bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşılır.

BKY (BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI) LİSANSI

TRAngels Melek Yatırım Ağı’mız halen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca akredite edilmiş bir kac melek yatırım ağından (MYA) biridir.

7 yıl önce kurulduğu günden itibaren gerekli şartları yerine getirerek Hazine Müsteşarlığı’nca akredite edilen melek yatırım ağımızın, geçtiğimiz yıl Bakanlıkça akreditasyonu yenilenmiştir.

Böylece yatırımcılarımızın, 5 yıl daha yetkilendirilen MY ağımız vasıtasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan BKY lisansı temin etmeleri halinde, girişimlere yapacakları yatırımlarda %75-%100 oranında vergi istisnası/avantajı elde etmeleri mümkün olabilecektir.

Bireysel katılım yatırımcısının lisans alabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı şartları aramaktadır.

Bu şartlar iki temel grupta toplanır:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar; 

Lisans almadan önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi geliri en az ¨200.000,- TL olan veya Lisans başvurusu anında toplam varlıklarının (Her türlü menkul ve gayrimenkuller) değeri en az 1.000.000,-TL olan yatırımcılardır. Burada oturulan konut dışındaki varlıklar göz önüne alınmaktadır.

b) Tecrübeli yatırımcılar;

 • Banka ve finansal kuruluşlarda, (Fon/Portföy Yöneticisi ya da Finans Sektöründe Müdür veya dengi veya üstü)
 • Yüksek cirolu şirketlerde, (Yıllık 25 milyon TL, Genel Müdür Yrd. veya dengi veya üstü)
 • Yurtiçi Kuluçka/Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde tecrübeli yönetici

olarak iş tecrübesine sahip ve bireysel katılım yatırımcısı ağı üyesi olan yatırımcılar kast edilmektedir.

Bireysel katılım yatırımcısı (BKY) lisansı 5 yıl için geçerlidir. Lisans süresi sonunda bireysel katılım yatırımcısı akredite edilen melek yatırım ağları vasıtasıyla lisans yenileme talebinde bulunabilirler ve lisansın süresi 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir.

Bireysel katılım yatırımcısı olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden ve diğer avantajlardan yararlanabilmesi için yatırım yapmadan önce Bakanlığa gerekli belgeleri ibraz ederek akredite BKY ağı aracılığıyla yatırım için müracaatta bulunması gerekir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 82. maddesiyle bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulaması getirilerek, bireysel katılımcılara vergisel teşvik sağlanmıştır. Bireysel katılım yatırımcısı indirimi ile ilgili usul ve esaslar hakkında ayrıntılı açıklamalar “Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ’de yapılmıştır.

Bu Tebliğ’de yer alan düzenlemeye göre; Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Yönetmeliği çerçevesinde yatırım yapılan;

 • Tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin %75’i,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak ve Kosgeb tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş girişimci anonim şirketlere ait hisselerinin alış bedellerinin % 100’ü,

bireysel katılım yatırımcısı indirimi olarak yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilecektir.

Her girişimcimizin sadece hayaline ve fikrine değil riskine ve başarısına da ortak oluyoruz çünkü bizim için karlılıktan önce başarı, maddi birikimden önce nitelikli sermaye geliyor. Ticari yaşamının başındaki bir oluşumun gelişebilmesi için sadece sermaye yatırımının yeterli olmadığını deneyimlediğimiz için projeleri kendi işimiz gibi sahipleniyoruz. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirdiğimiz “lider yatırımcı”lık anlayışı ile yatırım yaptığımız girişimlerin gelişmesi için gönüllü olarak çalışıyoruz. Kolektif olarak sahip olduğumuz deneyim bankamızı yani «nitelikli sermaye»mizi girişimcilere sunarken aynı zamanda “yatırımda imece” yapıyoruz. 

İş yaşamlarımız boyunca çok farklı sektörlerde, farklı pozisyon ve uzmanlık alanlarında hem ulusal hem de uluslararası görevlerde edindiğimiz bilgiyi, birikimi ve bağlantı ağımızı yatırım yaptığımız girişimlere açıyoruz. 

Öncelikle, projeleri bulma aşamasında çeşitli kanalları kullanıyoruz. Kuluçka merkezlerinde mentörlük, “Demo Day”lerde jüri üyeliği yapan melek yatırımcılarımızın yanı sıra ekosistem etkinliklerine katılan üyelerimizin paylaşımları oluyor. Ayrıca, GUST üzerinden başvurularla bir girişim havuzu oluşuyor. Daha sonra, projeleri ön değerlendirme safhasına geçiyoruz. Proje komitemizde dinlenerek detaylı analiz edilmeye karar verilen her bir girişime gönüllü olarak bir melek yatırımcımız proje sorumlusu olarak atanıyor. Böylece, gönüllü olarak sorumluluğu üstlenen melek yatırımcımız projenin ön değerlendirilme aşamasını koordine ediyor. 

Proje sorumlusu olan melek yatırımcımız girişimin ticari öngörülerini, pazar ve iş modelinin sağlamasını yapıyor.  Bu çalışma olumlu sonuçlanırsa proje, Yatırımcılar Grubu’na sunuluyor. 

Finansman ihtiyacını karşılayacak boyutta yatırımcı ilgisi olup olmadığının anlaşılabilmesi için ticari potansiyeli yüksek görülen girişim, Yatırımcı Grubu Proje Toplantısı’nda sunulur. Bu aşamadan itibaren TRAngels Melek Yatırım Ağı’nın tüm üyeleri, girişimden haberdardır. 

Bu toplantıda ilgi gören girişim, proje sorumluluğunu üstlenen gönüllü melek yatırımcımız tarafından detaylı incelemeye başlanır. Teknik uzmanlık gerektiren alanlarda TRAngels melek yatırımcıları ve bağlantı ağlarından destek alınır. Bu aşamada, daha detaylı olarak iş planı ve finansal tahminler incelenir. 

Sorumlu melek yatırımcımız, detaylı incelemesinin ardından girişimin TRAngels AŞ yatırım stratejileriyle uyumlu ve değerlendirilebilecek olduğuna uygunluk verdiğinde yatırım yapılmak üzere Proje Komitesi’ne önerip onay alır. Yatırım Kurulu evraklarının hazırlanmasını yürütür ve Yatırım Kurulu’nda girişimi temsil eder. 

 • Girişim ekibinin güçlü, uyumlu, adanmış, iş yapabilir, çözüm odaklı, açık ve etkili iletişim becerilerine sahip ve alanında tecrübeli olması
 • Pazarda büyüme potansiyeli yüksek olan bir fırsata yönelik çözüme sahip olması
 • İyi hazırlanmış bir iş planı ve projeksiyonu bulunması
 • Yatırımcısı için çıkış planı ve seçenekleri hazırlaması
 • Minimum çalışan bir model ya da prototip ile ilk kullanıcı deneyimini paylaşması
 • Rekabet avantajıyla bir pazarda hakimiyet kurabilmesi
 • Global pazarları hedeflemiş olması
 • Sürdürülebilir olması
 • Pazara giriş modeli ile finansalların durumu ve kârlılık analizleri sağlaması

GİRİŞİMCİLER

Web sitemiz üzerinden Gust platformuna girerek bize başvuruda bulunabilirsiniz.  Bu kanalaracılığıyla gelen projelerden bize uygun olduğunu düşündüğümüz girişimleri yatırım ağı üyelerimizin katıldığı proje toplantımıza çağırıyoruz.

TRAngels olarak start-up ya da kuluçka aşamasındaki projelerle ilgilendiğimiz gibi, fikir aşamasındaki projelere de özel ilgi gösteriyoruz. Gelecek vadettiğine inandığımız projelere yatırım yapmaya öncelik veriyoruz.

Projeleri değerlendirirken, girişimlerdeki ürün ya da hizmete pazarda ihtiyaç var mı? Sunulan çözüm bunu karşılıyor mu? Bir farklılık getiriyor mu? Teknolojik olarak bu iş hayata geçirilebilir mi? Sorularına öncelikli olarak yanıt arıyoruz.

Bizim için ikinci ve diğer çok önemli kriter ise; girişimcilerin dengeli bir takım oluşturup oluşturmadıkları, bu iş modelini hayata geçirip geçiremeyeceklerini, yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını, tutku ve heyecanları olup olmadığını ve bu işi sürdürüp sürdüremeyeceklerini görmek.

Tabii projenin katma değerinin boyutu, işin büyüme potansiyeli kadar uluslararası pazardaki gelişim şansı, pazar ve pazara giriş modeli ile finansal projeksiyonlar ve karlılık analizleri de girişimde aradığımız diğer özellikler arasında.

TRAngels olarak ilgilendiğimiz start-up’lar için özellikle bir sektör ayırımı yapmıyoruz. Yatırım yapmak konusunda en önemli odağımız ise; projenin inovatif ve gelişmeye açık bir konu, yeni bir teknoloji veya uygulama olması. Bununla birlikte, yenilikçi, hızlı büyüme ve dünya pazarlarına açılabilme potansiyeli taşıyan start-up’lar her zaman ilgi alanımıza giriyor.

Her girişimcimizin sadece hayaline ve fikrine değil riskine ve başarısına da ortak oluyoruz. Ticari yaşamının başındaki bir oluşumun gelişebilmesi için sadece sermaye yatırımının yeterli olmadığını deneyimlediğimiz için projeleri kendi işimiz gibi sahipleniyoruz. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirdiğimiz “lider yatırımcı”lık anlayışı ile yatırım yaptığımız girişimlerin gelişmesi için gönüllü olarak çalışıyoruz. Kolektif olarak sahip olduğumuz deneyim bankamızı yani «nitelikli sermaye»mizi girişimcilere sunarken aynı zamanda “yatırımda imece” yapıyoruz.

İş yaşamlarımız boyunca çok farklı sektörlerde, farklı pozisyon ve uzmanlık alanlarında hem ulusal hem de uluslararası görevlerde edindiğimiz bilgiyi, birikimi ve bağlantı ağımızı yatırım yaptığımız girişimlere açıyoruz.

Öncelikle, projeleri bulma aşamasında çeşitli kanalları kullanıyoruz. Kuluçka merkezlerinde mentörlük, “Demo Day”lerde jüri üyeliği yapan melek yatırımcılarımızın yanı sıra ekosistem etkinliklerine katılan üyelerimizin paylaşımları oluyor. Ayrıca, GUST üzerinden, yatırımcılar, girişimciler ve diğer kanallardan gelen başvurularla bir girişim havuzu oluşuyor. Daha sonra, projeleri ön değerlendirme safhasına geçiyoruz. Proje komitemizde dinlenerek detaylı analiz edilmeye karar verilen her bir girişime gönüllü olarak bir veya birden fazla melek yatırımcımız proje sorumlusu olarak atanıyor. Böylece, gönüllü olarak sorumluluğu üstlenen yatırımcılarımız projenin ön değerlendirilme aşamasını koordine ediyor.

Proje sorumlusu olan melek yatırımcımız girişimin ticari öngörülerini, pazar ve iş modelinin sağlamasını yapıyor. Bu çalışma olumlu sonuçlanırsa proje, Yatırımcılar Grubu’na sunuluyor.

Finansman ihtiyacını karşılayacak boyutta yatırımcı ilgisi olup olmadığının anlaşılabilmesi için ticari potansiyeli yüksek görülen girişim, Yatırımcı Grubu Proje Toplantısı’na sunuluyor. Bu aşamadan itibaren TRAngels Yatırımcılar Grubu’nun tüm üyeleri, girişimden haberdar oluyorlar.

Bu toplantıda ilgi gören girişim, proje sorumluluğunu üstlenen gönüllü melekyatırımcımız tarafından detaylı olarak incelenir. bTeknik uzmanlık gerektiren alanlarda TRAngels melek yatırımcıları ve bağlantı ağlarından destek alınır. Bu aşamada, daha detaylı olarak iş planı ve finansal tahminler incelenir.

Sorumlu yatırımcımız, detaylı incelemesinin ardından girişimin TRAngels AŞ yatırım stratejileriyle uyumlu ve değerlendirilebilecek olduğuna uygunluk verdiğinde yatırım yapılmak üzere Proje Komitesi’ne önerip onay alır. Yatırım Kurulu evraklarının hazırlanmasını yürütür ve Yatırım Kurulu’nda girişimi temsil eder.

 • Girişim ekibinin güçlü, uyumlu, adanmış, iş yapabilir, çözüm odaklı, açık ve etkili iletişim becerilerine sahip ve alanında tecrübeli olması
 • Pazarda büyüme potansiyeli yüksek olan bir fırsata yönelik çözüme sahip olması
 • İyi hazırlanmış bir iş planı ve projeksiyonu bulunması
 • Yatırımcısı için çıkış planı ve seçenekleri hazırlaması
 • Minimum çalışan bir model ya da prototip ile ilk kullanıcı deneyimini paylaşması
 • Rekabet avantajıyla bir pazarda hakimiyet kurabilmesi
 • Global pazarları hedeflemiş olması
 • Sürdürülebilir olması
 • Pazara giriş modeli ile finansal projeksiyonlar ve kârlılık analizleri sağlaması