Skip to content Skip to footer

1984 doğumlu olan Ahmet Acar, Galatasaray Lisesi’nin ardından ODTÜ İnşaat Mühendisliği’ni ve University of Reading’de Proje Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Ege Üniversitesi’nde güneş enerjisi üzerine doktorası devam etmektedir. Enerji verimliliği, sürdürülebilir şehirler, ekolojik yapılar ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli projelerde ve ortaklıklarda bulunmuş, Londra bazlı kuruluşlarda İklim Değişikliği konusunda iş geliştirici olarak çalışmıştır. Acar, çeşitli projelerde sürdürülebilir yapı danışmanlığı yapmış, tarım, tiny house ve bütüncül sağlık üzerine girişimlerde bulunmuştur. Doğal Yapı Malzemeleri Derneği’nin kurucu üyesidir. 

Halen Yeditepe Üniversitesi’nde dersler veren Acar, koçluk eğitimi ile insana daha çok dokunmaya başlamıştır. Doğaya, felsefeye, varoluşsal öğretilere, seyahat etmeye, yemeye ve öğrenmeye ilgi duymaktadır. Keşfetmenin, bilgi aktarmanın ve hatırlatmanın varoluş amacı olduğu söylenebilir. Ahmet, ekolojinin anlamı gereği beden, mesken ve gezegen katmanlarıyla bütüncül olarak ele alınmasını benimsemekte, buradan hareketle yaşam/nefes koçluğu yapmakta ve kişisel gelişim, çağa uyumlanma ve sürdürülebilir yaşam konularında konuşmalar/atölyeler düzenlemektedir.

Leave a comment