Skip to content Skip to footer

İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi 1979 mezunu. T.Garanti Bankası (1980-81 – 1,5 yıl – Mali Tahlili Uzman Yardımcısı), Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (1981-88 – 7 yıl – Proje Değerlendirme Uzmanı), Taylan Holding A.Ş. (1988-2002 – 17 yıl – YK Üyesi, Mali ve İdari İşler Müdürü, iştiraklerinde Murakıp) ve Türk Ytong Sanayi A.Ş. (2003-2015 – 12,5 yıl – Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) olarak çalıştı. 100 den fazla yatırım projesi değerlendirme ve takip raporu hazırladı. Uzman olduğu konular, finansman, muhasebe, bütçe&raporlama, denetim, yatırım projesi değerleme, sözleşme hazırlama, genel kurul ve yönetim kurulu ile ilgili tüm hazırlıklar, her türlü finansal analiz. SMMM, Bağımsız Denetçi ve Mentörlük sertifikaları olup, ingilizce bilmektedir. 1958 Sivas doğumlu, evli ve bir çocukludur.