Skip to content Skip to footer
20 Yıldan uzun zamandır, Banka, Finans Sektörü,Telecom, Enerji, Üretim, Genel ve Kamu sektörü için İnternet Servisleri, Çözümleri, Mobil ve Bulut tabanlı hizmetler geliştirilmesini, satışını ve yönetimi yapmaktayım. İnternet Servislerinin ve E-ticaret alt yapısının “Mevzuatlara” ve “Hukuka” uygun olmasını sağlayan ve Şirketlerin “E-şirket”e dönüşümü konusunda öncü çalışmalar yapan TÜRKKEP in iş geliştirme ve yönetici ortağı olarak halen çalışmaktayım. VERİON firmasıda yönetici ortak olarak: KEP, E-imza, Efatura, E-defter, E-Saklama, E-Mutabakat, E-defter ve KEP-Bordro gibi E-çözümler, E-Servisler ve E-hizmetler alanında yeni nesil ürün,katma değerli çözüm ve servisler geliştirmeye devam etmekteyim. E-Dönüşüm sürecinde içinde şirketlerin çalışanları, ortakları, yöneticileri, bölümleri ve iş-ortakları ile karşılıklı Koçluk ve öğrenim sürecimiz devam etmekte. 2005 yıllında The Coaching İnstitude tarafından sağlanan , “Business Development Coach”, “SM Business Coach” ve “Executive Coach” sertifikalarını tamamladım. 1970 Doğumluyum, İstanbul Pertevniyal Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. İş hayatına 1993 Yılında TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi’nde internet servisleri kurucusu ve yöneticisi olarak başladım. Daha sonra, 15 yıl HP ve Fujitsu gibi sektorün lider firmalarında Satış, Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu GMY olarak görev yaptım. NGN, Sistem entegrasyon ve iş çözümleri geliştirme, 2009-2013 yılları arasında Yönetici Ortak-Koç ve İş geliştirmeden sorumlu olarak çalıştım. NOVEGA, Self-servis KİOSK ve ödeme sistemleri, 2011-2013 Kurucu ve Yönetici ortak olarak iş geliştirmeden sorumlu olarak girişimciliğe başladım. 2012 Yılından itibaren, TÜRKKEP ve VERİON firmaların kurucu ve yönetici ortak olarak E-Dönüşüm projelerinde ve iş geliştirme faliyetlerine katkıda bulunuyorum. Bilgi Teknolojileri ile Mevzuat ve Hukuk kavramlarının iç içe geçtiği ve E-ŞİRKET ve E-DÖNÜŞÜM pazarında yeni iş modellerinin doğacağına çok inanıyorum. Hemen hemen her sektörde ülkemize ve ekonomiye değer katacak fikir, proje ve girişimlere yatırım yapmayı ve bu konuda lider-uluslararasi şirketler yaratmayı ve desteklemeyi amaçlamaktayım. TRAngels’ın bu isteğime yardımcı olacağına inandığım için parçası olmaya karar verdim. İstanbul Bahçesehir Üniversitesinda “Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler” alanında Master çalışmam devam etmekte. BÜMED ve BRM Üyesiyim.