Skip to content Skip to footer

TRANGELS kurucu ortağıdır. 1968 İstanbul doğumludur. Saint Benoît Fransız Lisesi ve İ.Ü.Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca, İ.Ü.S.B.M.Y.O. ‘da Dış Ticaret ve İşletme ihtisası yapmıştır.

Aynı zamanda BBA Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Levent Berber, öncesinde uluslararası denetim şirketi olan KPMG ’de Hukuk Bölümü Başkanı/Partner, Osmanlı Bankası’nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış ve yabancı sermayeli çok sayıda şirketin yönetim kurulunda yer almıştır.

Avukat olarak 25 yılı aşan kariyerinde hemen hemen her sektörden yerli/yabancı şirketlere ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile bazı bakanlıklara özel projelerde danışmanlık yapmıştır.

Ayrıca, bazı mevzuat hazırlama çalışmalarında görev almıştır. Bunlardan bazıları: Bankacılık Kanunu’nun TMSF ile ilgili hükümleri, TMSF Ticari ve İktisadi Bütünlük Yönetmeliği, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” revizyon çalışmaları ile Türk Ticaret Kanunu’nun ikincil düzenlemeleridir.

İleri düzeyde deneyim sahibi olduğu diğer konular arasında Birleşme & Devralmalar, Şirketler ve Ticaret Hukuku, Bankacılık ve Finans, Vergi Hukuku, Bilişim ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku vardır. Ayrıca, çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.