Skip to content Skip to footer

Kuleli Askerî Lisesindeki eğitimini müteakip Kara Harp Okulu Makine Bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Army Logistics Management College’de Harekât Alanı Lojistik Yönetimi Eğitimini tamamladıktan sonra Uzun yıllar TSK’nın çeşitli kademelerinde görev almış ve NATO ülkeleri tarafından icra edilen İntikal ve Yığınaklanma Tatbikatları Koordinatörlüğü yapmıştır. Bu arada Naval Postgraduate School, tarafından düzenlenen Land Forces and Multinational Logistics, International Defense Acquisition Resource Management programını bitirirmiştir. 2007 yılından itibaren NATO Müttefik Yığınaklanma ve İntikal Sistemi (Allied Deployment and Movement System-ADAMS) simülasyon programı eğitmenliği yapmıştır. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında doktora öğrenimini tamamlamış. 2018 yılında Uluslararası Ticaret alanından Doçent unvanını almıştır. Afet Yönetimi ve Tedarik Zinciri konularında yayımlanmış iki adet kitabı ayrıca yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleleri ile ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Uluslararası ticaret, tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimi, insani yardım lojistiği ve afet lojistiği konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Leave a comment