Skip to content Skip to footer

Şirin Yalçın Çolakoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesinden 2000 yılında mezun olduktan sonra enerji sektöründe faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinde fizibilite, proje yönetimi, enerji hatları özelleştirme projelerinde şirket değerleme ve inceleme projelerinde çalıştı.

İlerleyen yıllarda Nintendo, Bahco, Snap-on gibi çok uluslu şirketlerde Finans ve Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olarak bu şirketlerin mali tablolarının hazırlanması ve gelecek dönemlerin tahmin edilmesi, nakit akışı ve vergi muafiyetleri konusunda deneyim kazandı.

2017`de Los Angeles’da yaşamaya başladıktan sonra Türkiye’de ve Amerika’da yatırım olanakları ile ilgilenmeye başladı.