Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Toplumsal ve ekonomik kalkınma için sürdürülebilirlik

Dünya nüfusunun artması, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlayan sektörlerin büyümesi, sanayi ve tarım için gereken enerjide hala fosil yakıtların tercih edilmesi yıllar içinde iklim değişikliğine sebep oldu. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 1’inci Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “insanlık için kırmızı alarm” olarak nitelediği rapor atmosferin, denizlerin ve kara parçalarının ısınmasında özel sektörün ve bireylerin etkisi olduğunu teyit etti. 

Geldiğimiz bu noktada iklim krizinin yıkıcı etkileri, bireyler, kurumlar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, bütüncül bir yaklaşımla ele alınan çözümler üretilmesini zorunlu kılıyor. Sürdürülebilir bir dünya için, karşı karşıya kaldığımız küresel problemlere çözüm üreten yenilikçi fikirlere yatırım yapmak da haliyle bir gereklilik oluyor. Bu yüzden, TRAngels olarak yaptığımız yatırımların iyi iş fikirleri olması kadar sürdürülebilir bir dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten yapıda olmasına da dikkat ediyoruz.

Geleceğin sorunlarına çözüm bulan fikirler

Son 4 yılda gerek şirketimizin gerekse TRAngels Yatırımcılar Grubu bünyesinde bulunan üye yatırımcıların bireysel olarak yaptığı yatırımlar arasında; RePG, Nanomik, Bugamed, Batron Enerji, Laska, Baktek, Lumos Laser gibi çevre, enerji, sağlık ve geri dönüşüm gibi alanlarda bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına çözüm üreten fikirler bulunuyor.

Mesela REPG Enerji, havadaki/ortamdaki nem ve ısı değişiminden elektrik enerjisi üretiyor. Gizli Isı, Atık-Isı, Suntermal ve Jeotermal kaynaklar sınırsız olduğu için çöllerde gece gündüz farkı sayesinde ya da deniz kenarlarındaki buharlaşma ile enerji ve içilebilir temiz su üretimi sağlanabilir. Bu fikrin, küresel su ve enerji kıtlığına çare üretebileceğine inanıyoruz.

Gelecekte enerji kesintilerinin artabileceği ihtimaline karşı enerjiyi depolamak ve kendi elektriğini üretmek de çok kritik. Eğitimin, sağlığın ve üretimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için enerji olmazsa olmaz. BATRON da enerji depolama ve batarya yönetim sistemini en çevreci, en kullanışlı hale getirebilmek için çalışıyor. Güneşten enerji depolayan, elektrik faturalarından tasarruf ettiren ürünlerle akıllı enerji yönetimi için bir kapı daha açıyor.

Toplumsal ve ekonomik kalkınma için sürdürülebilirlik
TRAngels olarak yaptığımız yatırımların iyi iş fikirleri olması kadar sürdürülebilir bir dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten yapıda olmasına da dikkat ediyoruz.

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla patentlenebilir teknoloji

Peki ya, atık lastiklerden yakıt üretme fikrine ne dersiniz? Dünyada her yıl en az 1.5 milyar atık lastik ortaya çıkıyor. Bir kısmı yakılan bir kısmı doğaya atılan bu lastikler düzgün değerlendirilemediği için ciddi çevresel problemler oluşuyor. LASKA yenilikçi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarıyla ömrünü tamamlamış lastikleri ileri dönüştürüyor. Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 9’una katkıda bulunan LASKA, patentlenebilir teknolojisi ve döngüsel ekonomi anlayışı ile atık lastiklerden iki ayrı ürün elde ediyor: karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt. Böylece, fosil yakıt kullanımının olumsuz etkilerinin ve maliyetli sonuçlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçici formüllerle tekrar tekrar tıkanan alt yapı problemlerine yenilikçi, ekonomik ve çevreci bir girişim fikri geliştiren BAKTEK, atık yağların temizlenmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Biyoremidasyon teknolojisini kullanan BAKTEK, çevre problemi niteliğindeki atık su kirliliğinin çözümü için bakteri gibi canlı organizmaları kullanıyor. Operatöre gerek duymadan internet üzerinden takip edilebilen sistemde kullanılan zeolit tabletler ülkemizde çıkan özel bir maden ve %100 doğal.

Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyar ton yaş meyve ve sebze üretilirken lojistik ya da rafta bekleme süreleri yüzünden toplam miktarın yaklaşık % 25’i kaybediliyor.

Verimlilik ve tasarruf fikirleri, teknoloji odaklı girişimlerden

Gıda sağlığına sürdürülebilir çözüm nasıl olur dediğimizde ise NANOMİK ile yolumuz kesişiyor. Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyar ton yaş meyve ve sebze üretilirken lojistik ya da rafta bekleme süreleri yüzünden toplam miktarın yaklaşık % 25’i kaybediliyor. Bu sorunla mücadele etmek üzere kullanılan kimyasallar da insan, hayvan ve doğaya zararlı maddeler içeriyor. Tarım ürünlerinde raf ömrünü arttıran doğal koruyucu ürünler geliştiren NANOMİK ise hem gıda sağlığı hem de atık yönetimine yönelik ekonomik fayda yaratıyor. Ürün kaybının %70’i hasat sonrasında meydana geldiğinden, Nanomik’in geliştirdiği koruyucu tüm bu kayıpları azaltmaya yönelik.

Geleceğin sağlığı için yapılan Ar-GE çalışmalarında ihtiyaç duyulan hammadde ve ürün geliştirmeye yanıt ise BUGAMED Biyoteknoloji’den geliyor. Organik atıkları patentli teknolojisiyle değerlendirip yerli “Medikal Kolajen” üreten BUGAMED, sağlık sektöründeki katma değeri yüksek biyomalzemeler ve hammadde sıkıntılarını gidermeyi hedefliyor.

Uçak kanatlarında mikroskobik delikler açarak yakıt tüketimini yüzde 10’a yakın oranda azaltabilsek? Ya da kullandığımız pillerin ömürlerini uzatabilsek? Lazer teknolojisine yeni bir yaklaşım getiren LUMOS LAZER, benzerlerine göre 1000 kata kadar daha hızlı malzeme işleyebilen cihazlar üretiyor. Cep telefonları, implantlar, otomotiv kalıpları gibi çok farklı alanlarda uygulamaları olan bu lazerler, yakın gelecekte yakıt tüketiminden enerji verimliliğine kadar pek çok alanda karşımıza çıkacak.

Tüm girişimlerimizin ortak noktası teknoloji odaklı olmaları. Var olan bir problemi sadece ulusalda değil globalde de çözüm geliştiren bir yaklaşımla sunması. İşte bu yüzden, girişimler için sermaye yaratırken aynı zamanda önce ülkemizin sonra dünyanın doğal kaynaklarını koruyan, çevreye, sağlığa öncelik veren projeleri destekleyerek toplumsal ve ekonomik kalkınma için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bununla da gurur duymaya ve bu yaklaşımla girişimlere destek olmaya devam edeceğiz.