Skip to content Skip to footer
NİTELİKLİ SERMAYE

Yatırım Ortamı Geliştirme Kurulu (YOGEK)

TRAngels olarak odağımız yatırım sisteminde aktif olarak yer almak isteyen tüm bireyleri aramızda görmek. Böylece

Girişimcileri büyütürken

Yatırım ekosistemini de genişletmeyi hedefliyoruz.

Bu yaklaşımı vurgulamak, işlerimizin çerçeve ve akışının tümüyle yatırımlara yönelik faaliyetlerde olmasını sağlamak için TRAngels İcra Kurulu’nun adını “Yatırım Ortamı Geliştirme Kurulu” (YOGEK) olarak değiştirdik. Aynı zamanda, zihinsel bir dönüşüm yaparak Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansı olsun olmasın, tüm yatırımcıları kucaklamak ve ekosisteme çekmek amacıyla da TRAngels Melek Yatırımcı Ağı (MYA) yerine “TRAngels Yatırımcılar Grubu” ismini kullanmaya karar verdik.

Gönüllü Çalışan İcra Komiteleri​​

Yatırım Kurulu Komitesi

TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş.’nin yatırımcı olarak girişimlerden pay almasını sorgulama ve oylama kurulu olarak görev yapar. Mevcut yatırımların raporlarının düzenli aralıklarla paylaşılması, “Ara Yatırım-Köprü Yatırım” ihtiyaçlarında önderlik, kısmi hisse satışı, tümden çıkış (exit) konularında ilgili komitelerle ve lider yatırımcılarla eşgüdümlü çalışır, girişimlerimizin güç birliğini, değer artışını hedefleyen konularda lider yatırımcılar arasında koordinasyonu sağlar.

Proje Bulma, Seçme ve Değerlendirme Komitesi

Kuluçka merkezleri, mentörler, yatırımcılar, girişimciler ve diğer kanallardan gelen projeleri bizzat yatırımcılar değerlendirir. Potansiyel gördükleri girişimleri yatırımcıların karşısına çıkarmak üzere Yatırımcılar Grubu Komitesi’ne sunar.

Yatırımcılar Grubu Komitesi

TRAngels Melek Yatırım Ağında bulunan tüm melek yatırımcıların koordinasyonuyla ilgilenir. Yatırımcılar, düzenli olarak gerçekleştirilen Yatırımcılar Grubu Toplantılarıyla ilk elemeden geçmiş erken aşama projelerle birlikte, değerlendirmeye değer bulunan ileri aşama veya yurt dışında ilerlemiş, hatta unicorn olmaya aday projeler konusunda bilgi sahibi olurlar. Bu toplantılarla, bireysel yatırımcıların ve TRAngels A.Ş. ortaklarının girişime yatırım ilgisi olup olmadığı tespit edilir.

Hukuk Komitesi

Tüm girişimlerimize, yatırım süreci veya sonrasında ihtiyaç duydukları sözleşmeler başta olmak üzere, hukuksal destek sağlar. Deneyimlenmiş örnekler veya yönlendirmelerle yardımcı olur.

Finans ve Mali İşler Komitesi

Yatırım öncesi proje sorumlularının, yatırım sonrası ise lider yatırımcılarımızın talebi doğrultusunda, projelerin metrik değerlerini inceleyip görüş bildirmek üzere mali model oluşturma, gelir-gider projeksiyonlarını inceleme konularında analitik olarak yardımcı olur. TRAngels AŞ’nin finansal ve mali sağlamlığından sorumludur.

Denetleme Komitesi

TRAngels’ın her 3 aylık dönemde geçici vergi beyannameleri ve yıl sonu kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce verileri mali mevzuat açısından denetler ve görüş bildirir.

TRAngels’ın yatırım yaptığı girişimlerde eğer mevcut bir şirket varsa durum tespit (due dilligence) çalışmalarını yürütür. TRAngels ve girişimlerinin mali ve vergi mevzuatı konusundaki sorularına yardımcı olur.

Kurumsal Politikalar ve İletişim Komiteleri

Ülkemiz için önemli fırsatlar barındıran melek yatırımcılığın savunuculuğunun yapılmasının yanı sıra, TRAngels olarak değerlerimizle ekosistemde yapıcı ve yönlendirici olmamız amacıyla çalışmalar gerçekleştirirler.